ట్యాగ్: Ravindra Jadeja

పాక్‌ను ప్రపంచ పటం నుంచి...

కశ్మీర్‌లో అమాయకులను చంపేస్తున్నా...