ట్యాగ్: pollard

పంజాబ్ లక్ష్యం 187

MI finish with 186 after Pollard Half Century

ఒకే మ్యాచ్.. ఇద్దరూ ఒకే...

ముంబై ఇండియన్స్‌, చెన్నై సూపర్‌...