ట్యాగ్: PNB

ప్రభుత్వ బ్యాంకులు.....

Huge losses for public sector banks

నీరవ్‌తో ‘పెద్దల’ నల్ల...

ప్రభుత్వ బ్యాంకుల నుంచి వేల కోట్లు...

ఐదు బ్యాంకులపై ఈడీ నిఘా...

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్‌లో అడ్డదారిలో...