ట్యాగ్: Mobiles

సోనీ కంపెనీలో ఇదే ఖరీదైన...

Sony launches its costliest ever smartphone in India

కొత్త రూల్స్ పెట్టిన...

Karnataka CM bans officials from carrying mobiles to meetings