ట్యాగ్: Minister Yanamala Ramakrishnudu

కన్నా... రిజర్వేషన్ ఎందుకు...

Yanamala Ramakrishnudu Fires on Kanna Laxminarayana