ట్యాగ్: Laxma Reddy

ఇంగ్లాండ్ హాస్పిటల్స్...

Telangana Health Minister Laxma Reddy Visits London Hospitals

మెరుగైన వైద్యమే లక్ష్యం:...

Minister Laxma Reddy opnes Eye Bank In Sarojini Devi Eye Hospital