ట్యాగ్: IPS

రాజకీయాల్లోకి రాను.....

Sambasivarao denies political entry

122కి 119 మంది ఐపీఎస్‌లు...

119 of 122 IPS officers fail to clear police academy exam