ట్యాగ్: illegal weapons

ముంబై పోలీసులకు చిక్కిన...

hyderabadi waheed khan arrest in mumbai in illegal weapons