ట్యాగ్: Dhawan fifty

చారిత్రక టెస్టు: ధవన్...

Dhawan and Vijay shared a quickfire stand for the opening wicket