ట్యాగ్: chandrababunaidu

చిన్న పరిశ్రమలకు చేయూత..

Support for small scale industries

అందుకే ప్రాజెక్టులను...

Kanna Lakshminarayana comments on Chandrababunaidu

అలక వీడిన గంటా..

Ganta srinivasarao chiefminister visit

అప్పటి దాకా కేంద్ర నిధులు...

Iyr comments Chandrababunaidu

ఆయనంటే బాబుకు భయం

Chandrababunaidu is afraid of Modi says Parthasarathy

'నచ్చితే చేయండి.. లేకపోతే...

We cant pay minimum wage says Chandrababunaidu

ఇంటింటికీ వెళ్లి రేషన్‌...

Go door to door and give ration says Chandrababunaidu

తోకముడిచి పారిపోయి వచ్చారు:...

Ycp Mla Roja comments on Chandrababunaidu

సొమ్మొకడిది.. సొకొకడిది:...

Kanna Lakshminarayana sensational comments

చంద్రబాబుకు ఆ అవసరం లేదు:...

Chandrababunaidu doesnt need that says Nakka Anandbabu

ఆ విషయంలో చంద్రబాబే ఆదర్శం:...

Chandrababunaidu is our rolemodel in that aspect says Mudragadapadmanabham