ట్యాగ్: ap cabinet

ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశంలో...

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు...