ట్యాగ్: Android

ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ లకు...

Facebook Releases Messenger Redesign on Android, iOS

చాట్ చేస్తూ వీడియో చూడొచ్చు

WhatsApp update brings PIP mode to the stable version for Android users

వాట్సాప్ గ్రూప్ వీడియో...

WhatsApp Group Video, Voice Calling Feature Rolled Out

ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకు...

Web messaging service for android users

అందుబాటులో ఆండ్రాయిడ్...

Android P beta Version available from today

వాట్సాప్‌లో కొత్త ఫీచర్...

WhatsApp new update will give admins extra power