ట్యాగ్: 222 seats

ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా హంగ్‌లా...

Telangana Minister KTR on Karnataka Exit polls