తెలంగాణ

అహమద్ బలల
అహమద్ బలల

ప్రయాణికులకు అందుతున్న సేవలపై స్వయంగా వారి అభిప్రాయాలు సేకరించి.. వాటి ఆధారంగానే హైదరాబాద్ విమానాశ్రయానికి ఈ గుర్తింపును ఇచ్చినట్లు ఏసీఐ తెలిపింది. హైదరాబాద్ విమానాశ్రయానికి గత పదేండ్లలో ఈ గుర్తింపు లభించడం ఇది నాలుగవ సారి. ఏఎస్‌క్యూ అవార్డును పొందడం పట్ల జీఎంఆర్ గ్రూపు చైర్మన్ శ్రీనివాస్ బొమ్మిడాల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అందరి సమష్టి కృషితోనే విమానాశ్రయానికి ఈ అవార్డు లభించిందని అన్నారు. హైదరాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అగ్రస్థానంలో నిలవడాన్ని ఎంతో గౌరవంగా భావిస్తున్నామని జీహెచ్‌ఐఏఎల్ సీఈవో ఎస్‌జీకే కిశోర్ తెలిపారు.

ప్రయాణికులకు అందుతున్న సేవలపై స్వయంగా వారి అభిప్రాయాలు సేకరించి.. వాటి ఆధారంగానే హైదరాబాద్ విమానాశ్రయానికి ఈ గుర్తింపును ఇచ్చినట్లు ఏసీఐ తెలిపింది. హైదరాబాద్ విమానాశ్రయానికి గత పదేండ్లలో ఈ గుర్తింపు లభించడం ఇది నాలుగవ సారి. ఏఎస్‌క్యూ అవార్డును పొందడం పట్ల జీఎంఆర్ గ్రూపు చైర్మన్ శ్రీనివాస్ బొమ్మిడాల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అందరి సమష్టి కృషితోనే విమానాశ్రయానికి ఈ అవార్డు లభించిందని అన్నారు. హైదరాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అగ్రస్థానంలో నిలవడాన్ని ఎంతో గౌరవంగా భావిస్తున్నామని జీహెచ్‌ఐఏఎల్ సీఈవో ఎస్‌జీకే కిశోర్ తెలిపారు.

ప్రయాణికులకు అందుతున్న సేవలపై స్వయంగా వారి అభిప్రాయాలు సేకరించి.. వాటి ఆధారంగానే హైదరాబాద్ విమానాశ్రయానికి ఈ గుర్తింపును ఇచ్చినట్లు ఏసీఐ తెలిపింది. హైదరాబాద్ విమానాశ్రయానికి గత పదేండ్లలో ఈ గుర్తింపు లభించడం ఇది నాలుగవ సారి. ఏఎస్‌క్యూ అవార్డును పొందడం పట్ల జీఎంఆర్ గ్రూపు చైర్మన్ శ్రీనివాస్ బొమ్మిడాల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అందరి సమష్టి కృషితోనే విమానాశ్రయానికి ఈ అవార్డు లభించిందని అన్నారు. హైదరాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అగ్రస్థానంలో నిలవడాన్ని ఎంతో గౌరవంగా భావిస్తున్నామని జీహెచ్‌ఐఏఎల్ సీఈవో ఎస్‌జీకే కిశోర్ తెలిపారు.

Activities are not Found
No results found.